Ώρες Λειτουργίας Ιατρείου (κατόπιν ραντεβού)

Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή: 17:00 - 20:00 (Τηλέφωνο: 6948584283)