Με την χρήση της σελίδας συγκατατίθεστε στην χρήση των cookies και αποδέχεσθε την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας.
Αποδοχή Όροι Χρήσης
Προεγχειρητικός Έλεγχος

Προεγχειρητικός Έλεγχος

Ο προεγχειρητικός έλεγχος αφορά στην εκτίμηση του καρδιαγγειακού συστήματος ενός ασθενούς προτού να χειρουργηθεί προκειμένου το χειρουργείο να πραγματοποιηθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.

Τι είναι ο προεγχειρητικός έλεγχος;

Η προϋπάρχουσα καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες περιεγχειρητικού κινδύνου για τον ασθενή που πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ο προεγχειρητικός καρδιολογικός έλεγχος αφορά, λοιπόν, στην εκτίμηση του καρδιαγγειακού συστήματος του ασθενούς προτού χειρουργηθεί. Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του προεγχειρητικού ελέγχου είναι απαραίτητες για την προεγχειρητική, διεγχειρητική και μετεγχειρητική διαχείριση του ασθενούς.

Ποιοι είναι οι στόχοι του προεγχειρητικού ελέγχου;

Το καρδιαγγειακό σύστημα του ασθενούς που υποβάλλεται σε γενική αναισθησία και χειρουργική επέμβαση καταπονείται ποικιλοτρόπως. Επιπρόσθετα, μετεγχειρητικές επιπλοκές που δυνητικά μπορεί να συμβούν, όπως αιμορραγία ή λοίμωξη, αποτελούν μια πρόσθετη επιβάρυνση του καρδιαγγειακού συστήματος. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα, σε μερικές εγχειρήσεις να συμβαίνουν καρδιαγγειακές επιπλοκές (π.χ. ισχαιμία του μυοκαρδίου, αρρυθμίες).

Ο βασικός στόχος, λοιπόν, του προεγχειρητικού ελέγχου είναι να απαντήσουμε σε 4 ερωτήσεις με σκοπό τη διαβάθμιση του περιεγχειρητικού καρδιαγγειακού κινδύνου του ασθενούς, προκειμένου να προβλεφθεί η πιθανότητα για καρδιαγγειακές επιπλοκές:

  1. Είναι ο ασθενής συμπτωματικός ή ασταθής (π.χ. στηθάγχη, δύσπνοια, αρρυθμίες);
  2. Ποιους και πόσους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου έχει στο ιστορικό του;
  3. Ποια είναι η λειτουργική του κατάσταση;

Είναι η επέμβαση χαμηλού, μέτριου ή υψηλού κινδύνου;

Τι περιλαμβάνει ο προεγχειρητικός έλεγχος;

O προεγχειρητικός καρδιολογικός έλεγχος περιλαμβάνει απαραιτήτως την προσεκτική λήψη του ατομικού και οικογενειακού ιστορικού, την ενδελεχή καρδιολογική εξέταση και το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Αν και ο υπέρηχος καρδιάς (triplex) δεν αποτελεί εξέταση ρουτίνας, εντούτοις συμβάλλει σημαντικά στον προεγχειρητικό έλεγχο των ασθενών εκτιμώντας την ανατομία και τη λειτουργικότητα της καρδιάς. 

Αν ο ασθενής που πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση έχει συμπτώματα συμβατά με πιθανή στεφανιαία νόσο ή έχει υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο τότε ο έλεγχος θα πρέπει να συμπληρώνεται με τεστ κοπώσεως. Στο πρότυπο καρδιολογικό κέντρο Cardio Health υπάρχει και η επιπρόσθετη δυνατότητα εργομετρίας προκειμένου να εκτιμηθεί με τον πιο ακριβή τρόπο η λειτουργική ικανότητα και ο προεγχειρητικός κίνδυνος του ασθενούς. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί έλεγχος του ασθενούς με πιο εξειδικευμένες εξετάσεις (όπως σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου ή στεφανιογραφία).

Πότε πρέπει να γίνεται ο προεγχειρητικός έλεγχος;

Ο κατάλληλος χρόνος διενέργειας του προεγχειρητικού ελέγχου είναι τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν το χειρουργείο ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για να γίνει, αν χρειαστεί, πιο λεπτομερής έλεγχος.

Αντί επιλόγου

Από όλα τα παραπάνω, είναι φανερό ότι ο προεγχειρητικός έλεγχος είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Ο καρδιολόγος που τον διενεργεί δεν πρέπει απλά να δίνει τη συγκατάθεσή του για την επέμβαση, αλλά να πραγματοποιεί έναν λεπτομερή καρδιολογικό έλεγχο, έτσι ώστε ο χειρουργός και ο αναισθησιολόγος να μπορούν να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις για τη διαχείριση του ασθενούς πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το χειρουργείο. Επιπλέον, ο προεγχειρητικός έλεγχος δίνει σε ορισμένες περιπτώσεις την ευκαιρία για τον πρώτο λεπτομερή καρδιολογικό έλεγχο του ασθενούς που μπορεί να οδηγήσει στη διάγνωση μιας σοβαρής καρδιακής πάθησης, άγνωστης έως τότε στον εξεταζόμενο.

Κλείστε Ραντεβού
Ειδικός Καρδιολόγος Δρ. Γεώργιος Μίχας

Κλείστε Ραντεβού

Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού ή να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας καλώντας στο 6936654466 ή να μας στείλετε μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Συμβουλές Υγείας

Εγγραφτείτε στο newsletter μας για να μην χάσετε μοναδικές συμβουλές και άρθρα για να βελτιώσετε την υγεία σας.